Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Wonen

Naar een duurzame balans

Op dit moment ligt er een grote uitdaging op de huidige woningmarkt. Er wonen meer mensen in de stad, dan erbuiten. En de behoefte aan woningen in de stad blijft groeien. Maar hoe zorg je ervoor dat wat we nu bouwen, ook in de toekomst aansluit op de behoefte en wensen van bewoners? Duurzaamheid lijkt het sleutelwoord, hoewel het nog te vaak in één adem wordt genoemd met energieprestaties en technologische oplossingen. Duurzaamheid vraagt echter om veel meer.

Waarom de ideale woning niet in beton is gegoten

Een duurzame leefomgeving gaat over mensen, over welbevinden, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. De mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid van een woning is van grote invloed op de uiteindelijke levensduur ervan. Bij Rijnboutt geloven we in een brede integrale aanpak en kijken we verder dan de woning zelf. Het resultaat is een woning die niet in beton is gegoten, maar kan meegroeien met de wensen en behoeftes van toekomstige bewoners.

Hoe langetermijndenken het meeste oplevert

Duurzaam wonen gaat over de juiste balans tussen efficiëntie en comfort. Tussen uiteenlopende belangen en complexe regelgeving. Dat lukt niet alleen door naar de opgave zelf te kijken. Daarom proberen we bij Rijnboutt alle betrokken partijen vroegtijdig te betrekken in het proces. Door te investeren in de voorfase, in combinatie met onze kennis van bouwregelgeving en BIM, maken we bouwprocessen efficiënter zonder op de kwaliteit van het eindresultaat in te leveren.

Wonen: Naar een duurzame balans

Lees of Download (PDF, 6.59 MB)

Om onszelf een beeld te vormen over ‘de stand van zaken’ spraken wij met een verscheidenheid aan professionals in Nederland en Polen. Hoe denken zij over de relatie tussen wonen en duurzaamheid, waar ligt volgens hen de prioriteit? We organiseerden een rondetafelgesprek, maakten een beeldessay over ‘verschillen in woonmilieus’ en stelden een chronologie van de woningplattegrond in Nederland samen.