Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Duurzaamheid

Oog voor morgen

Bij Rijnboutt voelen we ons verantwoordelijk voor het ontwerp van een gezonde leefomgeving. Voor nu en toekomstige generaties. Duurzaamheid is daarbij van groot belang. Duurzaamheid gaat over wat je vandaag moet doen om ook morgen een gezonde toekomst te waarborgen. Dat vraagt om een blik vooruit. Daarom werken wij nauw samen met gebruikers, opdrachtgevers en specialisten om op de lange termijn het verschil te kunnen maken.

Waarom we streven naar de juiste balans

Duurzaam ontwerpen is niet ingewikkeld én hoeft niet meer te kosten. Met de kennis, ervaring en creativiteit van onze multidisciplinaire teams dragen we bij aan een veerkrachtige omgeving voor mens en natuur. Dat vraagt om een brede en integrale benadering waarbij we streven naar een balans tussen zuiniger, slimmer, en eerlijker. Wij helpen opdrachtgevers bij het maken van onderscheidende keuzes die positief bijdragen aan comfort, kwaliteit, klimaat en gezondheid.

Wat duurzaamheid betekent voor ons DNA

Duurzaamheid gaat ook over goed werkgeverschap, een gezonde werkplek, samenwerken, het beperken van onze impact op het milieu en onze maatschappelijke betrokkenheid. Bij Rijnboutt staan we voor kwaliteit in ontwerp, proces en uitvoering. Het delen van onze kennis en ervaring door alle fasen heen, draagt bij aan een duurzaam DNA waarbij we streven naar een hoogwaardige leefomgeving waarin energie, materialen, groen en water optimaal worden benut.

Wonen: Naar een duurzame balans

Lees of Download (PDF, 6.59 MB)

Om onszelf een beeld te vormen over ‘de stand van zaken’ spraken wij met een verscheidenheid aan professionals in Nederland en Polen. Hoe denken zij over de relatie tussen wonen en duurzaamheid, waar ligt volgens hen de prioriteit? We organiseerden een rondetafelgesprek, maakten een beeldessay over ‘verschillen in woonmilieus’ en stelden een chronologie van de woningplattegrond in Nederland samen.