Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

BIM

De kracht van Building Information Modeling

BIM maakt het mogelijk voor alle betrokken partijen om vakspecifieke informatie te verzamelen en te delen in hetzelfde digitale model. In het Building Information Model krijgt het gebouw virtueel vorm. Zo kunnen alle betrokken partijen elkaar aanvullen en bijsturen waar nodig. Financiële tegenslagen kunnen worden geminimaliseerd en fouten in het bouwproces op voorhand worden voorkomen.

Wat is de rol van BIM in de samenwerking met andere partijen?

Werken in open BIM heeft veel voordelen maar om het BIM proces van ontwerp tot aan de productie efficiënt te laten verlopen moeten er goede afspraken gemaakt worden over wie wat tekent en welke informatie op welk moment in de BIM modellen verwerkt worden. Om een goed BIM proces met elkaar te organiseren zijn een aantal belangrijke aandachtspunten te benoemen. Het blijft bijvoorbeeld van belang om goed na te denken over hoe je iets gaat bouwen. Deze engineering gebeurt nog vaak in 2D of een schets. Bedenk globaal eerst hoe je het gaat maken en bespreek dat met elkaar voordat deze informatie in de BIM modellen ingevoerd wordt. In het BIM model kun je dan vervolgens zien of het ook overal goed gaat. Ook is het belangrijk dat elke ketenpartner de verantwoordelijkheid blijft houden over de eigen expertise en op basis hiervan de eigen modellen maar ook de modellen van de andere partijen beoordeeld.

Rijnboutt & BIM

De afgelopen tien jaar hebben we het samenwerken middels BIM volledig geïntegreerd in onze werkwijze. Daarin zijn we niet de enige, al zijn we wel onderscheidend. Wij kijken verder dan het ontwerp alleen en zijn naast architect ook regisseur en (virtueel) bouwmeester. We gebruiken onze BIM-expertise binnen al die verschillende rollen gedurende het hele traject, van ontwerp tot realisatie.