Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Erfgoed

Behoud door ontwikkeling

Erfgoed is meer dan een label. In een tijd waarin de vraag naar duurzaam gebruik groeit, vormt herbestemming van erfgoed een veelvoorkomende opgave voor architectenbureaus. Erfgoed is interessant, omdat het iets vertelt over het verleden. Dat wil niet zeggen dat alles dat oud is, altijd even waardevol is. Soms moet er ruimte worden gemaakt om nieuwe waarde te creëren. Bij Rijnboutt geloven we in behoud door ontwikkeling. We kijken naar kansen en mogelijkheden voor de toekomst, zonder het verleden uit het oog te verliezen.

Wat geld en gevoel gemeen hebben

Maar hoe zorg je ervoor dat erfgoed nieuw leven wordt ingeblazen, zonder daarmee de unieke monumentale waarde aan te tasten? En wat is precies die unieke waarde? De één hecht waarde aan het verhaal van het verleden, denk aan een verloren ambacht, het materiaal of een historische bouwstijl, terwijl een ander vooral financiële kansen voor de toekomst ziet. Juist bij dit soort complexe opgaven ben je op zoek naar een partner met kennis van zaken, iemand die de juiste balans vindt in het realiseren van de verschillende ambities.

Hoe we verder kijken dan stenen

Bij Rijnboutt geloven we dat een herbestemmingsopgave meer is dan het gebouw of object. Iedere opgave begint met een uitgebreid onderzoek waarbij alle factoren die invloed kunnen hebben op het ontwerp in kaart worden gebracht. We nemen eerst de tijd om de context te begrijpen, daarna gaan we ontwerpen. Door onze zorgvuldige werkwijze, waar proces net zo belangrijk is als ontwerp, kan op ieder moment de juiste afweging worden gemaakt. Zo houden we niet alleen in ere wat ooit was, maar zorgen we dat monumentaal erfgoed ook in de toekomst een meerwaarde voor onze omgeving is.

Erfgoed: Behoud door ontwikkeling

Lees of Download (PDF, 7.9 MB)

Om onszelf goed te informeren over de stand van zaken in het omgaan met erfgoed, spraken wij met verschillende erfgoedprofessionals in Nederland en Polen en organiseerden we een rondetafelgesprek op ons bureau in Amsterdam. Dat leidde tot boeiende en verrassende gesprekken. Rijnboutt Magazine #9 vormt hiervan de weerslag.