Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Anna Rodionova

Anna Rodionova

Stedenbouwkundige

In juli 2014 heeft Anna haar studie Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft afgerond. Voor haar afstudeerwerk heeft ze verschillende onderzoeken gedaan, welke hebben geleid tot een voorstel van een strategische oplossing - in de vorm van een visie en een ontwerp - voor de naoorlogse achterstand wijk Osdorp-Oost te Amsterdam. Na haar studie heeft ze drie maanden aan een stedenbouwkundige visie gewerkt in haar geboorte stad Ufa in Rusland. Daarna heeft Anna gewerkt bij ontwerp bureau Atelier Dutch en Gemeente Haarlem aan verschillende stedenbouwkundige projecten zoals: herontwikkeling van woonwijken, inrichten van openbare ruimtes, visies en strategieën. In 2016 was ze bestuurslid voor Jong BNSP en heeft zij samen met Gemeente Haarlem een prijsvraag uitgeschreven voor studenten en starters. Sinds november 2016 werkt Anna als Technische ontwerper bij Rijnboutt aan verschillende stedenbouwkundige projecten zoals: herinrichting van Lambertus Zijlplein, winkelstudie voor Amstelkwartier, prijsvraag voor Vianen Sluiseiland, stedenbouwkundig plan voor Leidsevaart in Haarlem.

Opleidingen

2012–2015Master Urbanism, Technische Universiteit Delft (TU)
2007–2011Bachelor Architectuur, Technische Universiteit Delft (TU)

Loopbaan

2016–hedenRijnboutt
2015–2016Gemeente Haarlem
2014–2015Atelier Dutch
2014–2014Gemeente Ufa, Rusland

Overig

2016–2017Bestuurslid Jong BNSP