Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Frederik Vermeesch

Frederik Vermeesch

Architect Partner

Frederik Vermeesch studeerde in de zomer van 1999 af aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit ingenieurswetenschappen, vakgroep architectuur. Na zijn afstuderen nam hij deel aan de Meesterpoef voor jonge Vlaamse ontwerpers, een initiatief van de Vlaamse Bouwmeester b0b Van Reeth. Deze Meesterproef stond onder leiding van Kees Rijnboutt bij wiens bureau hij kort daarna in dienst trad. Van 1 januari 2006 tot eind 2008 was Frederik Vermeesch architect bij Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt. Per 1 januari 2009 is hij architect-directeur van het nieuwe bureau Rijnboutt, voortgekomen uit de fusie met CH & Partners. Frederik Vermeesch ontwerpt door alle schalen heen. Momenteel werkt hij aan interieurs, gebouwen en stedenbouwkundige opgaven.

Opleiding

1994 – 1999Vrije Universiteit Brussel, faculteit ingenieurswetenschappen, vakgroep architectuur (afgestudeerd met grote onderscheiding)

Loopbaan

2009 – hedenArchitect directeur Rijnboutt
2006 – 2008Architect en aandeelhouder van Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt bv
2005 – 2006Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt bv: projectarchitect
2002 – 2005architecten VENNIXVERMEESCH: architectenmaatschap samen met Geert Vennix
2000 – 2004de architectengroep: senior ontwerper
1999 – 2000Architectenatelier Ltb, Brussel: ontwerper

Overige functies

2018 – hedensupervisor en lid kwaliteitsteam Kust, Zandvoort
2016 – hedenlid redactie 1-Lectures Architectuurcentrum Amsterdam/ Academie voor Bouwkunst
2015Gastspreker Amsterdam Summer School, Academie voor Bouwkunst Amsterdam
2011 – 2013Voorzitter Bestuur BNA (Bond Nederlandse Architecten) Kring Amsterdam/ Kennemerland
2010 – 2012Lid BNA-klankbordgroep BIM
2009 – 2013Bestuurslid BNA Kring Amsterdam/Kennemerland
2008Gastdocent Academie van Bouwkunst, Amsterdam
2008College “Beeldkwaliteit”, Bouwmanagement & Vastgoed, Hoge School in Holland, Haarlem

Architectuur (selectie)

2018 – hedenDen Haag, Colijnplein, woontoren
2018 – hedenUtrecht, Vredenburg, warenhuis
2017 – hedenSchagen, transformatie en uitbreiding winkelcentrum
2017 – hedenAmsterdam, Buitenveldertselaan, woontoren i.s.m. Studio Gang
2016 – 2018Hel, Gdansk (PL), Hotel Resort & Spa
2016 – hedenAmsterdam, voormalig Telegraafgebouw, herbestemming rijksmonument
2016 – 2018Tilburg, Heuvelstraat/ Pieter Vreedeplain, winkelpassage
2016 – 2019Amstelveen, Buitenplein, warenhuis en woningen
2015 – hedenUtrecht, Postkantoor aan de Neude, herbestemming rijksmonument naar bibliotheek en winkels
2015 – 2019Amsterdam, Citroen Noordgebouw, herbestemming rijksmonument
2014 – 2016Amsterdam, Gelderlandplein, hotel
2014 – 2019Amsterdam, IJsbaanpad, hotel
2012 – 2014Amsterdam, Concertgebouwplein 20, herbestemming rijksmonument monument tot kantoorgebouw
2012 – 2017Amsterdam, Rokin, twee winkelwarenhuizen
2012 – 2017Amsterdam, Damrak 70, in samenwerking met Robert Stern, herbestemming en nieuwbouw winkel- en kantoorgebouw tot winkelwarenhuis
2012 – 2015Amsterdam, Dam 17-21, herbestemming gemeentemonument
2011 – 2015Amsterdam, Nieuwendijk-Gravenstraat, winkelwarenhuis
2010 – 1012Amersfoort, Bioscoop en winkels
2009 – 2012Hoek van Holland, particulier woonhuis
2009 – hedenDen Haag, Thorbecketoren, herbestemming van kantoortoren naar wonen
2009 – 2012Hoek van Holland, de Duinpieper, woningen
2008 – 2015Amsterdam, Gelderlandplein, transformatie en uitbreiding winkelcentrum
2007 – 2012Dordrecht, Lindershuis, herbestemming warenhuis, gemeentemonument
2006 – 2011Amsterdam, The Bank, verbouwing voormalig bankgebouw a/h Rembrandtplein tot kantoren, winkels en voorzieningen (gemeentemonument)
2005 – 2012Landgraaf, de Bousberg, woningen en appartementen
2005 – 2006Dordrecht, 3Vriendenhof, verbouwing/ nieuwbouw winkelcentrum en woningen
2003 – 2009Almere, ’t Circus, winkelgebouw
2002 – 2004Amsterdam, De Bijenkorf aan de Dam (rijksmonument), renovatie, uitbreiding en interieur
2000 – 2003Dordrecht, Gevulde Gracht, 17 woningen en 1500m2 winkelruimte

Stedenbouw (selectie)

2018 – hedenAmsterdam, van Deysselbuurt, stedenbouwkundig ontwerp
2018 – 2019Delft, Maria Duystlaan, stedenbouwkundig ontwerp
2016 – hedenNieuwegein, Doorslagzone
2014Heemstede, stedenbouwkundige verkenning
2012 – 2013Vijfhuizen, stedenbouwkundige verkenning
2012 – hedenHaarlem, Belcanto, stedenbouwkundig supervisor
2011 – 2012Clichy, Parijs (FR), stedenbouwkundige strategie
2011 – 2012Capelle aan den IJssel, transformatie en uitbereiding stadshart met winkels, woningen en voorzieningen
2011 – 2016Almere, Doe Mere, transformatie winkelgebied Doe Mere
2009 – 2011Lisse, Sportlaangebied (besloten prijsvraag)
2009 – 2011Haarlem, Slachthuisterrein, Masterplan
2008 – 2010Amsterdam, Olympisch Kwartier Zuid, stedenbouwkundig studie i.s.m. DRO
2008 – 2016Amsterdam, Gelderlandplein, uitbreiding winkelcentrum
2008 – 2011Oosterhout, Santrijngebied/Huis voor Cultuur, Masterplan
2008 – 2010Haarlem, 5 convenantlocaties, stedenbouwkundig ontwerp
2007 – 2009Haarlem, Leidsche Vaart, connexionterrein, stedenbouwkundig ontwerp
2007 – 2012Haarlem, Belcanto, Schalkwijk, stedenbouwkundig ontwerp, circa 500 woningen
2006 – hedenDen Haag, de Savornin Lohman, uitbreding winkelcentrum
2006 – 2009Zaltbommel, Bossche poort, stedenbouwkundige visie
2005 – 2008Maastricht, Duitse Poort, binnenstedelijk wonen, werken en parkeren in het stationsgebied van Maastricht
2005 – 2011Gouda, Sint-Jozeflocatie, ca. 200 woningen op een voormalig ziekenhuisterrein
2004 – 2005Landgraaf, de Bousberg, ca. 115 woningen en appartementen op een voormalig kampeerterrein nabij de Brunsummerheide
2001 – 2003Antwerpen, Droogdokkeneiland, stedenbouwkundige prijsvraag i.s.m. Frank Gehry & Partners LLP

Prijzen

2017Gelderlandplein, ICSC Award (International Council of Shopping Centres)
2016Gelderlandplein, NRW Jaarprijs (Nederlandse Raad voor de Winkelcentra)
2012The Bank, FGH-prijs
2010The Bank genomineerd voor de Geurt Brinkgrevebokaal, architectuurprijs voor herbestemming van de stad Amsterdam.
2009www.dating-vaneker.nl wint hoofdprijs architectuurprijsvraag uitgeschreven door de Gemeente Enschede en de Rabobank Enschede-Haaksbergen
20073Vriendenhof te Dordrecht genomineerd voor de NRW jaarprijs 2007 door de Nederlandse Raad van Winkelcentra

Tentoonstellingen

2010ABC Architectuurcentrum Haarlem; Rijnboutt werkt,
2008NIEUWE OOGST BNA, ARCAM Amsterdam, De Bousberg, Landgraaf