Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Belvédère haven

Maastricht

De voormalige Jojohaven, die in 2001 de basis vormde voor de eerste woningbouwplannen van Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt, inmiddels omgedoopt tot Belvédère haven, bevindt zich binnen het totaalgebied Belvédère in het deelgebied Bosscherveld, in de zone tussen het Willemskanaal en de Maas. Het is een voormalige overslag haven, waar reeds in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de laatste industriële activiteiten zijn verdwenen. Uit deze periode zijn een aantal elementen die het behoud waard zijn achtergebleven die de haven nu tot een bijzondere plek maken: het water met de oude kademuren van basalt, de dijk langs de Maas, een stalen brug, indrukwekkende volwassen bomen. Deze kwaliteiten vormen samen met de aanwezige hoogteverschillen rond de haven het uitgangspunt om een nieuw, hoogwaardig woonmilieu, dicht bij het centrum van Maastricht te realiseren.

1 van 6

Projectnummer
0108
Ontwerp
Mattijs Rijnboutt and Kees Rijnboutt
Opdrachtgever
3W vastgoed bv
In samenwerking met
Architectenbureau Humblé Neuhof bv
Hoofdaannemer
Van Kan-Jongen bv Aannemersbedrijf
Constructeur
Ingenieursbureau van der Werf en Nass bv
Advies installaties
AFL/Adviesbureau F. Lemmers
Opdracht
2001
Bouwprogramma
Circa 180 woningen (grondgebonden en appartementen), huur en koop, verdeeld over vier plandelen.
Bouwjaar
sinds 2006 in fasen (parkappartementen gereed 2009)
Projectmanagement
Renée Liefting
Maquette ontwerp
HSM architectuurmodellen, Eindhoven
Fotografie
Arjen Schmitz
Medewerkers
Jaap Hoving, Nina Rickert, Sylvia Rode, Margret van den Broek, Dragan Suknovic (Rijnboutt/de architectengroep)