Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Lindershof

Dordrecht

In de binnenstad van Dordrecht worden de panden aan de Lange Breestraat, het Lindershuis en het voormalige bankgebouw aan het Bagijnhof in oude glorie hersteld en getransformeerd tot een levendig binnenstedelijk hof. In opdracht van Kroonenberg Groep tekent Rijnboutt in samenwerking met D/DOCK aan een plan voor complete transformatie van het complex.

Het voorstel voorziet in een combinatie van herbestemming van de monumentale bebouwing en nieuwbouw. Het binnenterrein van het bouwblok, dat in de loop van de jaren is dichtgeslibd, wordt weer vrijgemaakt zodat een binnenhof ontstaat waaraan de verschillende functies gekoppeld worden. Een deel van het Lindershuis en enkele panden aan de Lange Breestraat worden herbestemd tot hotel. Een nieuwbouw in de binnenhof huisvest de lobby van het hotel. In het voormalige bankgebouw aan het Bagijnhof en het overige deel van de bebouwing in van de Lange Breestraat worden appartementen gecreëerd. Op de begane grond aan het Bagijnhof komt winkelruimte.

Voor het complex is een uitgebreide cultuurhistorische waardenstelling opgesteld, op basis waarvan dit ontwerp is gemaakt.

1 van 2

Projectnummer
1807
Opdrachtgever
Kroonenberg Groep
Samenwerking
D/DOCK (interieurarchitect)
Constructeur
Duyts Bouwconstructies B.V.
Installatieadviseur
Techniplan Adviseurs
Beelden
Quatre Caps
Opdracht
2018
Medewerkers
Frederik Vermeesch, Paul Beijeman, David Philipsen, Michael Maminski, André Meulenbelt, Karianne Vandenbroucke, Abdulsami Zatouni, Joost Verheus, Sebastian Janusz, Raul Cioaba, Kay Bos