Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

AnnA

Den Haag, Laan van NOI

Samen met projectontwikkelaars MRP Development en VORM heeft Rijnboutt een schetsontwerp gemaakt voor de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stationsgebied Den Haag Laan van NOI. We voorzien een levendig woon- en werkgebied met zo’n 1.200 woningen, met kantoren en met voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 3.500 mensen te laten wonen en werken verrijzen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van 100-125 meter.

De plannen geven invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag, die hier een deel van de Haagse woningbehoefte wil realiseren en de internationale ICT-Security Campus creëren. Het stedenbouwkundig ontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en 3.500 m2 extra openbare ruimte, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting. In 2019 en 2020 hebben omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen meedenken over de planvorming, de betekenis voor de leefbaarheid en het woningaanbod in de wijk.

MRP Development en VORM zijn sinds 2017 eigenaar van het bestaande kantoorpand. In het gebouw zijn 175 tijdelijke woningen voor statushouders en jonge Hagenaars gerealiseerd, een broedplaats voor ondernemers en de Horeca Academie met restaurant. Deze kunnen dankzij een gefaseerde ontwikkeling tot 2023 blijven, net als tal van kleine ondernemers zoals de Haagse ‘tech start-up’ The Hague Tech. De start van de nieuwbouw is omstreeks 2021.

De stedenbouwkundige mogelijkheden om bij het Station Laan van NOI fors te groeien met woningen en werkplekken zijn samen met de gemeente Den Haag verkend. Het ontwerp heeft de werknaam ‘AnnA’ gekregen, een levendige stadsentree met wonen en werken, ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen.

Rijnboutt is verheugd aan dit belangrijke project voor Den Haag te werken, waarmee een nieuw stedelijk knooppunt in de stad gecreëerd wordt. De ligging naast station Laan van NOI wordt optimaal benut om een gemengd, toegankelijk en uitnodigend stedelijk gebied te kunnen maken. Het project zorgt voor nieuwe en versterkte verbindingen met het Bezuidenhout en met Voorburg, en is daarmee een gedetailleerde uitwerking van de recente gemeentelijke Gebiedsagenda. In het stedenbouwkundig ontwerp wordt een compositie van door gevarieerde laagbouw omgeven stedelijke ruimtes en slanke torens voorgesteld. Een aanzienlijk groter en aantrekkelijker groen gebied zorgt voor ruimte voor verblijf en ontmoeting. De nadruk ligt op maximale leefkwaliteit, een duurzame ontwikkeling, openbaar vervoer en langzaam verkeer.

Er ligt uitgebreid onderzoek ten grondslag aan het stedenbouwkundig ontwerp. Twee jaar lang hebben verschillende partijen onderzoek gedaan naar mogelijkheden van herbestemming en intensivering. Daaruit is in 2018 geconstateerd dat het bestaande naar binnen gerichte gebouw niet geschikt is om te worden veranderd naar een intensief en gemengd stedelijk woongebied.

Kijk voor meer informatie over het ontwerp op soza-denhaag.nl.

1 van 5

Projectnummer
1833
Opdrachtgever
MRP Development en VORM
Opdracht
2018
Realisatie
2021-2028
Samenwerking
Viac, Buro Bouwfysica, Peutz, Iris Advies, C Concepts, Rho Adviseurs
Programma
ca. 1.200 woningen, 40.000 m2 kantoren, 5.000 m2 voorzieningen
Team
Richard Koek, Tomasz Crompton, Jurjen de Gans, Caroline Urberger, Jakub Jekiel, Sebastian Janusz, Francesco Carasso, Niek Koning, Stefano Barile, Anna Rodionova, Michael Maminski