Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

De Werf bij de Sluis

Muiden

De Werf bij de Sluis in Muiden is een voormalige scheepswerf aan de westelijke monding van de Vecht. Het voornemen om te komen tot een herontwikkeling heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan, dat onderdeel is van het Beeldkwaliteitsplan Schoutenwerf (2007). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan. In 2010 is op basis hiervan het bestemmingsplan vastgesteld voor de transformatie naar 51 woningen. Rijnboutt werkt sinds begin 2018 samen met Hosper (openbare ruimte) aan het integrale ontwerp voor deze locatie.

1 van 11

Projectnummer
1740
Opdrachtgever
Schoutenwerf BV (onderdeel van Egeria Real Estate Development)
Programma
24 werfwoningen van 96 - 316 m², 22 appartementen van 68 - 232 m², 5 penthouses van 130 - 215 m² en een parkeergarage onder het binnenterrein
Samenwerking
New Cheese Development, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Van Rossum Infra, Hiensch Engineering, BOAG, Iris Advies, Hosper
Team
Bart van der Vossen, Tibor Kis, Patrick Roegiers, Jaap Hoving, Remco Vonk, Gerlinde Goudswaard, Marco Awad, Paulina Dominiak, Ana Aguiar, Raisa de Haas, Hilmar Goedhart, Marcel Bakker, Femke Kamp, Jan van Grunsven, Karianne Vandenbroucke, Daan Goedhart