Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Selectie: Bijlmerbajescomplex ‘Vreiland, het beste Amsterdam’

Amsterdam, Bijlmer

Ingediend voorstel in de selectie:

De cultuurhistorie van het Bijlmerbajescomplex is onvervreemdbaar aan de identiteit van het toekomstige Vreiland. Met een buiging en een knipoog naar de geschiedenis blijft het gebied herkenbaar als enclave. In het ontwerp is het profiel van de zes torens gehandhaafd en de enclave versterkt met een bebouwingsvoorstel dat randen opzoekt en hoeken intensiveert.

De beste wijk ontstaat door uit te gaan van de behoeftes van de mens in de stad. In het ontwerp vormt het verleden geen ballast maar een drijfveer voor het realiseren van een maximale leefkwaliteit. Voor Vreiland is er, in plaats van een traditioneel beeldkwaliteitsplan, een leefkwaliteitsplan opgesteld met ontwerprichtlijnen voor het realiseren van woongenot, groene buitenruimten, gezonde mobiliteit, bewust leven, sociale kwaliteit en ontplooiing.

Door verschillende woontypologieën te combineren is op Vreiland voor iedereen plek, voor studenten en starters, of je een gezin hebt of al op leeftijd bent met een variëteit aan koop- en (sociale) huurwoningen van verschillende grootten. Vreiland biedt een uniek hoogstedelijk maar autovrij milieu, waarin bewoners veilig over straat kunnen en kinderen onbekommerd kunnen spelen. Een fijnmazig netwerk van groene buitenruimten nodigt uit om te bewegen en te ontdekken.

Vreiland wordt de eerste woonwijk in Nederland met het BREEAM Outstanding label voor alle woongebouwen, gedeeltelijk gebouwd van gerecycled Bijlmer-beton en een proeftuin voor circulaire ondernemingen met een actieve lokale economie. Vreiland biedt de ruimte en infrastructuur om innovatief en duurzaam te ondernemen met een uitstraling die tot ver over de ‘enclavegracht’ reikt.

1 van 7

Projectnummer
A16-x
Opdrachtgevers
Round Hill Capital & Stadium Capital Partners
Ontwikkelaar
Vivo Development
Stedenbouw en architectuur
Rijnboutt
Projectmanagement
BBN adviseurs
Architectuur en Duurzaamheid
Paul de Ruiter Architects
Stedenbouw en Landschapsarchitectuur
karres+brands
Bouwfysica
ABT
Duurzaamheid, Installaties
DWa
Commercieel programma, Tijdelijkheid
MOOi lost op
Medewerkers
Bart van der Vossen, Michiel van der Drift, Arnon Jordan en Jan van Grunsven
Tender gewonnen door
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, onderdeel van Koninklijke BAM groep samen met AT Capital, Cairn, OMA, FABRICations en LOLA Landscape.