Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Versterking kernwinkelgebied Tilburg

Tilburg

De visie ‘Versterking Kernwinkelgebied Centrum Tilburg’ bouwt voort op de ‘Binnenstadsvisie Tilburg 2011-2020’. Nam de ‘Binnenstadsvisie’ de gehele binnenstad tot vertrekpunt, de onderhavige visie focust op een deel van de Binnenstad, het Kernwinkelgebied. Dit is globaal het gebied van het Pieter Vreedeplein in het Noorden tot de Cityring ter hoogte van de Kattenrug in het Zuiden en van de Schouwburgpromenade in het Westen tot de Heuvelpoort in het Oosten. De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een visie op de versterking van het Kernwinkelgebied van Tilburg en het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het gebied rondom het Stadhuisplein en de Stadhuisstraat. Het instrumentarium om deze opgave te realiseren beperkt zich tot ‘archipunctuur’ d.w.z het met subtiele middelen samenhang creëren tussen reeds aanwezige elementen c.q. kwaliteiten.

Om een aantrekkelijke binnenstad te blijven en om groei te accommoderen moet er ruimte voor ontwikkeling van het Kernwinkelgebied in de binnenstad van Tilburg worden gevonden. Een van de geschikte locaties is het gebied rondom het Stadhuisplein en de Stadhuisstraat. De integrale vernieuwing van dit gebied zal leiden tot een versterking van het winkelprogramma van het Kernwinkelgebied. Parallel aan de Heuvelstraat wordt een tweede winkelstraat van hoge kwaliteit ontwikkeld. Samen met de tussenliggende straten ontstaat zo een winkelcircuit dat in de toekomst nog verder kan worden uitgebouwd. De ruimtelijke kwaliteit wordt sterk vergroot door het maken van goed ingerichte winkelstraten en kleine intieme stadsparken en -pleinen met voorzieningen. Door deze ingrepen kan het Kernwinkelgebied van Tilburg uitgroeien tot een hoogwaardig winkelareaal met een zeer aantrekkelijk binnenstedelijk karakter.

1 van 9

Projectnummer
1130
Ontwerp
Kees Rijnboutt and Richard Koek
Opdracht
onderzoek, stedenbouwkundige visie kernwinkelgebied en stedenbouwkundig ontwerp/beeldkwaliteitsplan Stadhuisplein e.o.
Opdrachtgever
Gemeente Tilburg, Multi Development en Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Opdracht
2011-2012
Samenwerking
Sjoerd Soeters
Medewerkers
David Kloet en Jessica Tjon Atsoi