Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Santrijngebied

Oosterhout

Het masterplan Santrijn Oosterhout van december 2008 heeft de kaders vastgelegd voor de herstructurering van een belangrijk deel van het Oosterhoutse centrum. In een langjarig ontwikkelingstraject zal hier een binnenstedelijk gebied ontstaan dat functioneel en ruimtelijk een verrijking van het centrum zal zijn. Dat komt voornamelijk door de nieuwbouw van het Huis voor Cultuur en de toevoeging van woningen en horeca. De vernieuwing van de openbare ruimte zorgt ervoor dat het gebied een integraal onderdeel van de binnenstad uit gaat maken.

1 van 2

Projectnummer
1008
Ontwerp
Richard Koek
Opdrachtgever
Gemeente Oosterhout.
Medewerkers
Desirée Eggink, Matteo Kuijpers, Arjen Spijkerman en Martijn Al