Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Kruidenbuurt

Eindhoven

Beeldkwaliteitplan openbare ruimte, Masterplan openbare ruimte, inrichtingsplannen openbare ruimte. De Kruidenbuurt ondergaat tussen 2004 en 2011 een grootscheepse vernieuwing. Een groot deel van de bestaande bebouwing in het noordelijk deel van de buurt wordt vervangen door nieuwe tuinstedelijke woningbouw.

1 van 5

Projectnummer
0876
In opdracht van
De Nieuwe Combinatie Eindhoven
Architecten
AWG Architecten Antwerpen, Hoen Architecten Maastricht
Ontwerp
2003 – heden
Uitvoering
2007-2011