Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

De Mark

Breda

Inrichtings- en tuinplan. De Berkenhof, een Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, wordt verplaatst naar een nieuwbouwcomplex Breda. Het nieuwe complex bestaat uit twee gebogen gebouwen rondom een besloten binnenplein. De terreinopzet sluit aan op de plaatsing van de gebouwen, waardoor gebouw en omgeving een eenheid vormen.

1 van 4

Projectnummer
0869
Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
GGZ Breda
I.s.m.
EGM architecten
Ontwerp
2006 - 2009
Uitvoering
2009 - 2010
Medewerkers
Martijn Al