Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Privacy verklaring

24 mei 2018

Uw privacy is voor Rijnboutt van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijnboutt doen met informatie die we over u te weten komen en hoe we deze gegevens veilig houden.

Gebruik website en social media

Wij gebruiken analytische cookies die ons (geanonimiseerd) inzicht geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers en voor sitebezoek statistieken. Wij gebruiken deze informatie om onze dienstverlening en onze website te optimaliseren.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Dit betreft bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens kunnen door u met ons gedeeld zijn in het kader van samenwerking aan projecten of omdat u ze aan ons heeft doorgegeven via onze website, per email, of op social media.

Rijnboutt zorgt, tezamen met de leverancier van onze software voor vastlegging van deze persoonsgegevens, voor een passende beveiliging. Wij verstrekken deze informatie niet aan anderen.

Nieuwsbrief en magazine

U kunt zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u het Rijnboutt Magazine niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dit laten weten door een email te sturen naar info@rijnboutt.nl.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft het recht op:

  • uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben,
  • het laten corrigeren van fouten,
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens,
  • het intrekken van toestemming, en
  • maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Rijnboutt
Postbus 59316
1040 KH Amsterdam

info@rijnboutt.nl