Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Vraag het nieuwe magazine aan!

Een ander klimaat. Later is nu

In de 12e editie van Rijnboutt Magazine nemen we de duurzame samenleving onder de loep. En meer in het bijzonder, wat kan worden verstaan onder sociale duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.

Om onze eigen vragen en gedachten hierover te spiegelen, hebben we voor dit twaalfde Rijnboutt Magazine met diverse deskundigen in het veld gesproken. We vroegen de Amsterdamse wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid naar de implementatie van het model van de Donuteconomie, de hoogleraar Sociaal-economische Transities aan de Erasmus Universiteit naar de condities die aan de basis liggen van verandering, collega-ontwerpers en architecten naar het belang van (binnen-)stedelijk groen, architectuur en circulaire economie, en naar het ontwerpen met risico als richtinggevend perspectief.

We verdiepten ons in de gedachtewereld van een voormalig milieuactivist, in de noodzaak van gedragsverandering voor sociale duurzaamheid, in het belang van tuinieren voor een gezonde stad, en in een andere benadering van mobiliteit, in de verwachting dat verdichting de motor van stedelijke transformatie blijft.

Ook laten we zien we hoe wij zelf invulling geven aan een circulaire toekomst voor Julianadorp in het kader van Panorama Lokaal, een ideeënprijsvraag op initiatief van het College van Rijksadviseurs.

We hopen met dit magazine een begin te hebben gemaakt met het belichten van de rijkdom aan invalshoeken, waarbij we tevens hebben geprobeerd enkele richtingen te duiden binnen het hoe van de verandering.

Lees het magazine online

Heb je liever wat in handen? Stuur dan een mail naar press@rijnboutt.nl. Dan sturen we je een fysiek exemplaar.