Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

De werf wordt weer van Muiden

Wonen aan de Vecht, op een scheepswerf waar het industriële verleden nog voelbaar aanwezig is. Binnenkort kan dat op een unieke plek middenin de historische kern Muiden, want nu de eeuwenoude Schoutenwerf niet meer wordt gebruikt voor het bouwen en onderhouden van boten en schepen wordt het werfterrein getransformeerd naar een bijzondere leefomgeving. Rijnboutt werkt sinds 2018 samen met Hosper (openbare ruimte) aan het integrale ontwerp voor deze locatie. Vandaag start de verkoop van dit bijzondere project met in totaal 51 werfwoningen, appartementen en penthouses.

Lange tijd is het gebied afgesloten geweest, ontoegankelijk voor publiek. Met de transformatie wordt de werf weer van Muiden. Rijnboutt heeft de historische context zorgvuldig onderzocht om er op een vanzelfsprekende maar eigentijdse manier bij aan te kunnen sluiten. De drie monumentale panden in de Hellingstraat worden zorgvuldig gerenoveerd en als artefact van een voor de locatie zo kenmerkend verleden zal de werfmuur langs de Hellingstraat behouden blijven. Achter deze werfmuur worden de nieuwe woningen opgenomen in een aantal appartementengebouwen en stadshuizen die onderling verschillen maar duidelijk familie van elkaar zijn. Het terrein als geheel ademt de industriële sfeer van de scheepswerf die het was en maakt gelijktijdig onmiskenbaar deel uit van het historische Muiden.

Bart van der Vossen, architect en algemeen directeur Rijnboutt, over het project: “Erfgoed staat volop in de belangstelling. Bij Rijnboutt geloven we in het principe ‘behoud door ontwikkeling’. De transformatie van scheepswerf naar woongebied is een belangrijke culturele opgave, niet alleen met het oog op de geschiedenis van Muiden maar ook in het belang van een duurzame toekomst.“

De woningen zijn ontworpen voor een optimale beleving van de omgeving met zicht op het Muiderslot, de Vecht en de kleurrijke Herengracht. De werf wordt opnieuw ingericht met haaks op de Vecht aangebrachte belijningen in het plaveisel die herinneren aan de hellingbanen voor schepen. Een groene strook met bomen en beplanting geeft rugdekking aan de wandelaars die de oeverkant willen opzoeken. De strook aan het water is een verwijzing naar de maritieme wereld, met houten vlonders en boten. Door toevoeging van een ondergrondse parkeergarage wordt de werf autoluw en hoofdzakelijk een plek voor wandelaars die er genieten van de passerende bootjes.