Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Virtuele publieksbijeenkomst AnnA

Op dinsdag 21 april zijn onder leiding van presentator Job Boot de nieuwe plannen voor de ontwikkeling van AnnA, de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stationsgebied Den Haag Laan van NOI, gepresenteerd. Ruim 200 kijkers volgden een interactieve talkshow waarin de planaanpassingen werden toegelicht en vragen van het online publiek werden beantwoord door het AnnA-team: Jac Huijsmans (MRP Development), John Monden (VORM) en Richard Koek (Rijnboutt).

Vernieuwde plannen

Het ontwerp voorziet een levendig woon- en werkgebied met zo’n 1.200 woningen, met kantoren en met voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 3.500 mensen te laten wonen en werken, verrijzen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van 100-125 meter.

De plannen geven invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag, die hier een deel van de Haagse woningbehoefte wil realiseren en de internationale ICT-Security Campus wil creëren. Het stedenbouwkundig ontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en 3.500 m2 extra openbare ruimte, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting.

Participatie

De afgelopen anderhalf jaar hebben omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen meedenken over de planvorming, de betekenis voor de leefbaarheid en het woningaanbod in de wijk. In mei neemt het College van B&W een besluit over de plannen.

Kijk voor meer informatie over het proces en het ontwerp op soza-denhaag.nl.