Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

AnnA “A Liveable City”

Sessie PropertyNL tijdens de PROVADA

AnnA, een voorbeeld van een binnenstedelijke hoogbouw ontwikkeling waar het vooral draait om leefbaarheid, werkgelegenheid en betaalbaarheid. De verdichting van steden vraagt om een verandering naar levendige stadswijken, met een hoogwaardig openbaar gebied en veel groen. Met een juiste mix van wonen, werken en voorzieningen. Bovenop een stedelijk OV knooppunt komen moderne vormen van mobiliteit samen. In de PropertyNL Lounge tijdens de PROVADA spraken Jac Huijmans (MRP Development), Richard Koek (Rijnboutt), Annemiek Schut (Woonz.nl) en Roel Brandt (Antea Group) over de vereisten van een leefbare stad.

De projectontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben met Rijnboutt een schetsontwerp, plan AnnA, gemaakt voor de vernieuwing van het noordelijk deel van het gebied bij station Laan van NOI in Den Haag. Zij voorzien een levendig woon- en werkgebied met zo’n 2.000 woningen, kantoren en voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. De ontwikkeling geeft uitwerking aan de bestuurlijke wens om de omgeving van de drie Haagse intercitystations te intensiveren tot een gemengd en hoog stedelijk milieu. De grote woningbehoefte en de vraag naar nieuwe creatieve werkruimtes kan bij uitstek worden gerealiseerd nabij deze knooppunten van openbaar vervoer. In de ronde tafel gesprekken kwam naar voren dat het niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk is om steden als Den Haag hoogstedelijk te ontwikkelen. Belangrijkste conclusies waren:

  • Hoge dichtheid door middel van hoogbouw en het tegelijk bevorderen van de leefbaarheid door toevoeging van groen en voorzieningen zijn essentieel in de ontwikkeling van binnenstedelijke projecten;
  • Duurzame mobiliteit is een vanzelfsprekendheid bij grootschalige binnenstedelijke projecten. Delen is de norm, en de inzet van Tech helpt daarbij;
  • Collectieve voorzieningen, steeds meer mensen, jong en oud, zoeken naar andere vormen om samen te leven, te wonen en te werken. Niet meer gericht op het individu.

Vergrijzing & Verstedelijking – in de stad is een groot gebrek aan woningen voor de baby boomer generatie waarin ze nog lang zelfstandig of in collectieve woonvormen kunnen wonen. AnnA beoogt een eigentijdse, inclusieve en mooie toevoeging aan de stad Den Haag te worden. AnnA speelt in op de veranderende wereld waarbij samenleven, milieu en nieuwe vormen van mobiliteit de norm bepalen. AnnA is onderdeel van het OV knooppunt Laan van NOI waar trein, randstadrail, tram, bus, deelauto en fiets elkaar ontmoeten. Door een grote mix van verschillende woningtypologieën, huur-koop groot en klein vindt iedereen een eigen plek binnen AnnA. In het stedenbouwkundig ontwerp staat een grondige transformatie van de openbare ruimte centraal. De nadruk ligt op verblijfsruimte met veel groen, terrassen, speelruimte en ontmoetingsplekken. De openbare ruimte verbindt de locatie met z’n omgeving: het station, de ecologische waterloop de Schenk en de stadsstraat Laan van NOI. De onderste verdiepingen bevatten een keur aan voorzieningen voor het wonen, werkplekken en horeca. Daarboven verrijzen woongebouwen en kantoren met hoogtes van 35, 60, 75 en 125 meter. De compositie van de hoogbouw laat licht en lucht toe, en voorkomt al te grote overlast van schaduw en wind. Het ontwerp is nog niet af. In de afgelopen twee maanden is met belanghebbenden en omwonenden gesproken over het plan, waarna in juni een compleet voorstel naar het College van B&W gaat. Daarbij worden ook de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en Prorail, HTM en de metropoolregio betrokken.

Over MRP Development

MRP Development is één van de grootste en snelst groeiende vastgoedontwikkelaars van Nederland. Haar vastgoedontwikkelportefeuille omvat inmiddels zo’n 1.260.000 m2 vastgoed. Daarvan bestaat een aanzienlijk deel uit grootschalige gebiedsontwikkelingen, zoals Amsterdam Osdorp, Utrecht Kruisvaartkade en AnnA, het voormalige Ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. MRP Development heeft in 2018, naast Cartesiusdriehoek, ook een tender in Amsterdam gewonnen en het World Fashion Centre aangekocht.:. Kernwaarden van MRP Development zijn: kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid, diversiteit en innovatie. Het team van MRP Development bestaat uit ongeveer dertig bevlogen en energieke collega’s die samen dagelijks bouwen aan de missie van de organisatie: vastgoed zodanig ontwikkelen dat iedereen zich thuis voelt, ongeacht nationaliteit, cultuur en achtergrond.

Voor meer informatie over AnnA, ga naar naar de website van SOZA