Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Samen aan AnnA bouwen tijdens publieksbijeenkomst

Rijnboutt en de projectontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben een schetsontwerp gemaakt van AnnA, de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stations-gebied Den Haag Laan van NOI. Zij voorzien een levendig woon- en werkgebied met zo’n 2.000 woningen, kantoren en voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 4.500 mensen te laten wonen en werken verrijzen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van circa 125 meter. Op 16 april en 6 mei vonden de eerste publieksbijeenkomsten plaats van AnnA.

De ontwikkeling geeft uitwerking aan de bestuurlijke wens om de omgeving van de drie Haagse intercitystations te intensiveren tot een gemengd en hoogstedelijk milieu. De grote woningbehoefte en de vraag naar nieuwe creatieve werkruimtes kan bij uitstek worden gerealiseerd nabij deze knooppunten van openbaar vervoer.

Door Rijnboutt is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor deze ontwikkeling. Daarin staat een grondige transformatie van de openbare ruimte centraal. De nadruk ligt op verblijfsruimte met veel groen, terrassen, speelruimte en ontmoetingsplekken. De openbare ruimte verbindt de locatie met z’n omgeving: het station, de ecologische Schenk en de stadsstraat Laan van NOI. De onderste verdiepingen bevatten een keur aan voorzieningen voor het wonen, werkplekken en horeca. Daarboven verrijzen woongebouwen en kantoren met hoogtes van 50, 75 en 125 meter. De compositie van de hoogbouw laat licht en lucht toe, en voorkomt al te grote overlast van schaduw en wind.

Het ontwerp is nog niet af. In de komende twee maanden wordt met belanghebbenden en omwonenden gesproken over het plan, zodat in juni een compleet voorstel naar het College van B&W kan gaan. Daarbij worden ook de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en Prorail, HTM en de metropoolregio betrokken. De belangrijkste onderwerpen, zo bleek 16 april, zijn:

• Een passende mobiliteitsvisie (en uitwerking), zodanig dat de verkeersdrukte door auto’s niet te veel toeneemt;

• De bouwhoogte van 125 meter voor twee van de woongebouwen;

• Het programma in de onderste bouwlagen waarvan zowel de wijkbewoners als de nieuwe bewoners gebruik zullen maken;

• Het woonprogramma dat varieert in grootte en prijscategorie en waarin een grote mate van differentiatie zit;

• De maximaal te bereiken mate van duurzame gebiedsontwikkeling, samengevat in “gezond leven en wonen”. AnnA beoogt een eigentijdse, inclusieve en mooie toevoeging aan Den Haag te worden. Met maximaal gebruik te maken van openbaar vervoer. En met een hechte verbinding met de wijken aan weerszijden van het spoor.

Voor meer informatie over de volgende publieksbijeenkomsten of perscontact, ga naar soza-denhaag.nl.