Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Maarsen Groep transformeert Startbaan 8

Maarsen Groep is van plan een verouderd kantoorpand aan Startbaan 8 in Amstelveen te transformeren naar 140 huurappartementen en 9 eengezinswoningen met tuin (koop). De afgelopen 1,5 jaar is samen met de architect en experts van de gemeente gewerkt aan de juiste invulling van deze locatie. Het college van B&W heeft de ‘Ontwerp-startnotitie Startbaan 8’ , met daarin beschreven de randvoorwaarden, vrijgegeven voor participatie.

De Connectie

De 1,5 jaar van samenwerken heeft het voorlopige ontwerp ‘De Connectie’ opgeleverd. Een ontwerp dat rekening houdt met de privacy en de bezonning van de direct omliggende woningen en de goedkeuring heeft van de Stadsbouwmeester van Amstelveen, Marijn Schenk. In het plan wordt geparkeerd op eigen grond en ingezet op een kwalitatief hoogwaardige en groene uitstraling. Denk hierbij aan groene terrassen en daken en een groene binnenplaats. Het idee is om van een anoniem en gesloten kantoorpand te komen tot een veilige, meer open en levendige woonbuurt.

Planning

Tot 9 oktober kan men reageren op het plan. De reacties met antwoord legt het college van B&W met de Startnotitie voor aan de gemeenteraad. Als deze instemt kan het college een omgevinsgvergunning verlenen voor de bouw en start de wettelijke inspraakperiode. Naar verwachting kunnen de sloopwerkzaamheden dan starten in oktober 2019. Mocht u vragen hebben over het project of de inloopavond dan kunt u een mail sturen naar: info@maarsengroep.nl

Dit persbericht verscheen op de website van Maarsen groep.