Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Enthousiasme bij presentatie plan Sluiseiland Vianen

Gemeente Vianen en ontwikkelaar Smit’s Bouwbedrijf uit Beverwijk presenteerde op 19 juni jl. aan een grote groep enthousiaste belangstellenden het nieuwe plan voor Sluiseiland. Tijdens deze bijeenkomst werd naast het ontwerpbestemmingsplan ook een doorkijk gegeven naar het stedebouwkundigplan en de eerste schetsontwerpen van de woningen. Belangstellenden konden hierover in gesprek met een aantal deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur, landschap en duurzaamheid. Eveneens was er een verder uitgewerkte maquette te zien.

De presentiepanelen zijn hier te bekijken.

Sluishuis

Vanaf juli zal de maquette, het stedebouwkundigplan en de eerste schetsontwerpen te bekijken zijn in het ‘Sluishuis’: het duurzame tiny house dat, naast de rotonde, centraal is geplaatst op het eiland. Het Sluishuis zal naast het plan ook de verzamelplek én het hart van het ‘Waterjaar’ gaan vormen. De Stichting Stuurgroep Vianen Promotie zal hier deels gevestigd zijn. Enerzijds fungeert het huisje dus als bezoekersinformatiecentrum van Sluiseiland en anderzijds als plek voor het promoten van de stad. Het Sluishuis is geopend op donderdag en vrijdag.

Lees verder op de website van Sluiseiland Vianen