Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

“We kijken verder dan het gebouw zelf.”

Interview over de ontwerpuitdaging bij duurzaam bouwen - met Femke Kamp, duurzaamheidsexpert & Maarten Castelijns, architect

De groeiende vraag naar woningen vormt binnen de opdrachtenportefeuille van Rijnboutt een belangrijke ontwerpuitdaging. Hoe kun je vandaag iets ontwerpen dat over twintig of vijftig jaar nog steeds functioneert? We spreken met duurzaamheidsexpert Femke Kamp en architect Maarten Castelijns van Rijnboutt.

Wat een ontwerp van nu betekent voor morgen

Maarten: “Het ontwerpen van een woongebouw is een complex proces, wat veel meer aspecten omvat dan enkel de functie of uiterlijk van het gebouw zelf. Hoe sluit het gebouw aan op de buurt, hoe zit het met de lichtinval en het gebruik van buitenruimtes? Dan hebben we het nog niet eens over het duurzaamheidsaspect. Hoe kun je vandaag iets ontwerpen dat over twintig of vijftig jaar nog steeds functioneert en past bij de woonbehoeften van dat moment? Bij Rijnboutt zijn we niet alleen architect, maar ook stedenbouwer en landschapsarchitect. Dat geeft ons de mogelijkheid interdisciplinair te denken en verder te kijken dan het gebouw zelf.”

Hoe duurzaamheid meer is dan een groene gevel

Femke: “Duurzaamheid wordt in de bouwwereld nog veelal gebruikt als marketingtool met mooie plaatjes van groene gevels of daktuinen. Of anders wordt de nadruk vooral gelegd op energieprestaties. Duurzaamheid gaat echter over veel meer dan technologische oplossingen. Denk aan het welzijn van mensen, de kwaliteit van de leefomgeving, circulaire ketensamenwerking, en nog zoveel meer.”

Maarten: “Omdat het begrip zo breed is, is het heel belangrijk om een expert zoals Femke in huis te hebben. Als je écht iets duurzaams wilt bouwen, moet je bij elke beslissing in het proces stilstaan en je afvragen wat de beste oplossing is. Niet automatisch kiezen voor de makkelijkste optie. Alleen op die manier kunnen we duurzaamheid volledig verankeren in het ontwerpproces en daadwerkelijk onderdeel maken van ons DNA.”

Waarom kwaliteit niet altijd zichtbaar hoeft te zijn

Femke: “We staan op dit moment voor een spannende uitdaging in de woningmarkt. In de grote steden is weinig ruimte beschikbaar en de behoefte aan kwalitatief goede woningen is groot. Hoe kun je zoveel mogelijk woningen realiseren op een beperkt oppervlak, zonder in te leveren op duurzaamheid en kwaliteit?”

Maarten: “Het vergt een open blik. Van zowel de architect als de opdrachtgever. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met ‘Upmountain’, een woongebouw bovenop een parkeergarage in Amstelveen. Het gebied bestaat vooral uit winkels en kantoren, maar de gemeente wilde heel graag dat er ook een woonfunctie werd toegevoegd om de diversiteit in het gebied te vergroten. Bovendien moest het ontwerp toekomstbestendig zijn. Uiteindelijk hebben we een gebouw ontworpen dat vrij kan worden ingedeeld en aangepast aan de behoeften van de markt. Zo is er in de toekomst de mogelijkheid om woningen te koppelen of te splitsen, waardoor het gebouw ook op lange termijn haar functie kan behouden.”

Wil je meer weten over Rijnboutt & duurzaam wonen? Vraag dan het nieuwe magazine aan door te mailen naar press@rijnboutt.nl.