Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Rijnboutt & Wonen

Naar een duurzame balans

In het voorjaar van 2018 verscheen het tiende Rijnboutt-magazine met het thema ‘Wonen’. In dezelfde periode besteden wij extra aandacht aan dit thema. Meer in het bijzonder bekijken wij ‘Wonen’ vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Duurzaamheid

Voor duurzaamheid bestaat veel aandacht, niet in de laatste plaats vanwege het klimaatakkoord van Parijs. Die aandacht gaat veelal uit naar het energetische aspect van duurzaamheid, de noodzakelijke transitie van het energie- en ecosysteem. Maar er is meer. Duurzaamheid gaat ook over mensen, over welbevinden, over gezondheid en de (ruimtelijke) kwaliteit van de leefomgeving.

Hoe duurzaam is het huidige woningaanbod? vroegen we ons af. Bouwen wij de woonomgeving die kan meebewegen met veranderende behoeften? Is het woningaanbod typologisch geschikt of aanpasbaar naar de wensen van huidige én toekomstige bewoners? Voor wie bouwen wij eigenlijk?

Wonen in de stad

Nu al wonen meer mensen in de stad dan daarbuiten, en het proces van urbanisatie is nog niet aan zijn eind. De cijfers lopen uiteen, maar het grootste deel van de huidige woningbouwopgave zal vóór 2030 moeten worden gerealiseerd. Alleen al in de Randstad zijn de komende tien jaar 350.000 woningen tot 1 miljoen woningen nodig. Maar waar dan? En hoe? In Amsterdam is daarvoor ruimte, in Den Haag niet.

Het streven naar nul-op-de-meter zegt weinig over woonkwaliteit, een goede (lees: duurzame) leefomgeving vraagt om veel meer. Duurzaam en betaalbaar wonen veronderstelt een voortdurende afweging tussen niet zelden tegenstrijdige zaken, om het vinden van een balans tussen comfort en efficiëntie. Het laatste geldt zowel voor de energieprestatie als het door een stijgende woondruk slinkend woonoppervlak, met name in de steden.

De relatie tussen wonen en duurzaamheid

Om onszelf een beeld te vormen over ‘de stand van zaken’ spraken wij met een verscheidenheid aan professionals in Nederland en Polen. Hoe denken zij over de relatie tussen wonen en duurzaamheid, waar ligt volgens hen de prioriteit? We organiseerden een rondetafelgesprek, maakten een beeldessay over ‘verschillen in woonmilieus’ en stelden een chronologie van de woningplattegrond in Nederland samen.

Onze zoektocht bracht ons in contact met interessante, verrassende, tegendraadse en bovenal geïnspireerde mensen, wiens opvattingen stof tot nadenken gaf. Wij hopen dat u op uw beurt erdoor geïnspireerd zult raken.

Rijnboutt & Wonen

Meer lezen over Rijnboutt & Wonen? Bezoek onze themapagina over Wonen en bekijk de projecten

Wil je het magazine per post ontvangen? Stuur dan een e-mail naar press@rijnboutt.nl of geef het door aan je contactpersoon bij Rijnboutt.