Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Wonen - Naar een duurzame balans

Rijnboutt Magazine #10

Deze maand verschijnt het tiende Rijnboutt-magazine, dit keer met het thema ‘Wonen’. Meer in het bijzonder gaat het magazine over wonen vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Voor duurzaamheid bestaat veel aandacht, niet in de laatste plaats vanwege het klimaatakkoord van Parijs. Die aandacht gaat veelal uit naar het energetische aspect van duurzaamheid, de noodzakelijke transitie van het energie- en ecosysteem. Maar er is meer. Duurzaamheid gaat ook over mensen, over welbevinden, over gezondheid en de (ruimtelijke) kwaliteit van de leefomgeving.

Wil je het magazine per post ontvangen? Stuur dan een e-mail naar press@rijnboutt.nl of geef het door aan je contactpersoon bij Rijnboutt.

Wil je liever geen post ontvangen? De digitale uitgave van het magazine komt in de zomer van 2018 online beschikbaar. Houdt hiervoor onze website en/of Twitter en Linkedin goed in de gaten of schrijf je in voor de digitale (thema)nieuwsbrief.

Housing - Towards a sustainable balance

The tenth Rijnboutt magazine will be published in May. This time on the topic of housing. More specifically, this issue is about housing from the perspective of sustainability. Sustainability is receiving a great deal of attention, not in the least because of the Paris climate agreement. The focus is often on the energy aspect of sustainability, the necessary transition from the energy system to the ecosystem. But there’s more. Sustainability is also about people, about well-being, about health and the (spatial) quality of the living environment.

Do you want to receive the magazine by post? Send an email to press@rijnboutt.nl or pass it on to your contact at Rijnboutt.