Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Openbare ruimte De Damiate

Duurzaam karakter wordt zichtbaar

De leef- en woonkwaliteit wordt in grote mate ontleent aan de openbare ruimte. Duurzame sleutelfuncties van de openbare ruimte waren uitgangspunt en harde eis tijdens het ontwerpproces. De groenstructuur van het park en de Amerikavaart worden doorgezet in het ontwerp van de openbare ruimte rondom de woonblokken.

Het bestaande park ten noorden van de locatie wordt open gemaakt en doorgetrokken langs de Amerikavaart. Het park en de singel vormt ook een belangrijke recreatieve route in de wijk. De oevers van de Amerikavaart worden vanuit ecologisch oogpunt versterkt door plas- en drasbermen te introduceren. De kade aan de nieuwe gracht langs de Floris van Adrichemlaan, wordt voorzien van een bomenstraat. Deze duurzame toepassing zorgt ondergronds voor voldoende doorwortelbare ruimte. Hierdoor heeft de boom langdurig optimale groeiomstandigheden en komt de infrastructuur niet in gevaar. Naast kwaliteit van de openbare ruimte zorgen de bomen op de kade ook voor schaduw ter voorkoming van hittestress.

Het duurzame karakter van de openbare ruimte wordt zichtbaar gemaakt in de verbindende tussenstraat

Een ontspannen vormgegeven straat waarbij de auto te gast is, met dubbele bomenrijen en verdiepte speelplekken waar het regenwater wordt opgevangen. Dit ontlast het riool en vormt ook een speelaanleiding. Door de afvoer van het regenwater zichtbaar te maken ontstaat er dynamiek in de ruimtelijke kwaliteit van de straat. Een ontwerpkeuze waarbij bewustwording omtrent klimaatverandering en belevingswaarde door speelgelegenheid gecombineerd worden.