Dit is een archief van de website van Rijnboutt tot oktober 2020. De huidige website is te vinden op rijnboutt.nl

Indiening plan nieuwe woonwijk Bijlmerbajes ‘Vreiland: het beste Amsterdam’

De beste wijk ontstaat door uit te gaan van de behoeftes van de mens in de stad.

In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente Amsterdam de uitgangspunten voor de nieuwe wijk opgesteld. Vijf consortia hebben voor de zomer een plan ingediend en een bod uitgebracht. In de beoordeling telde de kwaliteit van de plannen even zwaar mee als de hoogte van de biedingen. AM kwam als winnaar uit de bus. Het consortium betaalt ruim 84 miljoen euro voor het terrein. Rijnboutt heeft niet gewonnen, maar is erg trots op het plan dat ingediend is in samenwerking met: Round Hill Capital & Stadium Capital Partners, Vivo Development, bbn adviseurs, Paul de Ruiter Architectss, karres+brands, ABT - Bouw- en slooptechniek, DWa en MOOi lost op.

Vanaf dinsdag 3 oktober is het plan te zien, samen met de andere 4 ingediende plannen, in het voorgebouw Bijlmerbajes, H.J.E. Wenckebachweg 48, Amsterdam.

Vreiland: het beste Amsterdam

De cultuurhistorie van het Bijlmerbajescomplex is onvervreemdbaar aan de identiteit van het toekomstige Vreiland. Met een buiging en een knipoog naar de geschiedenis blijft het gebied herkenbaar als enclave. In het ontwerp is het silhouette van de zes torens gehandhaafd en de enclave versterkt met een bebouwingsvoorstel dat randen opzoekt en hoeken intensiveert. De beste wijk ontstaat door uit te gaan van de behoeftes van de mens in de stad. In het ontwerp vormt het verleden geen ballast maar een drijfveer voor het realiseren van een maximale leefkwaliteit. Voor Vreiland is er, in plaats van een traditioneel beeldkwaliteitsplan, een leefkwaliteitsplan opgesteld met ontwerprichtlijnen voor het realiseren van woongenot, groene buitenruimten, gezonde mobiliteit, bewust leven, sociale kwaliteit en ontplooiing.

Door verschillende woontypologieën te combineren is op Vreiland voor iedereen plek, voor studenten en starters, of je een gezin hebt of al op leeftijd bent met een variëteit aan koop- en (sociale) huurwoningen van verschillende grootten. Vreiland biedt een uniek hoogstedelijk maar autovrij milieu, waarin bewoners veilig over straat kunnen en kinderen onbekommerd kunnen spelen. Een fijnmazig netwerk van groene buitenruimten nodigt uit om te bewegen en te ontdekken.

Vreiland wordt de eerste woonwijk in Nederland met het BREEAM Outstanding label voor alle woongebouwen, gedeeltelijk gebouwd van gerecycled Bijlmer-beton en een proeftuin voor circulaire ondernemingen met een actieve lokale economie. Vreiland biedt de ruimte en infrastructuur om innovatief en duurzaam te ondernemen met een uitstraling die tot ver over de ‘enclavegracht’ reikt.